Web Map For Collection 中文 English
 
Home About us Organization Principal Investigators Research Education& Training Academic activities Facilities Careers Downloads Contact us
Location:Home - Principal Investigators
Li YU

Li YU

 

E-mail: liyulab(at)mail(dot)tsinghua(dot)edu(dot)cn 


Research Area:

Our lab focus on 1) Cellular and molecular mechanism of autophagy; 2) Organelles biogenesis, 3) Mechanism governing membrane shape and curvature.  

 

Selected Publications:

1. Wu Y, Wang X, Guo H, Zhang B, Zhang XB, Shi ZJ*, Yu L*. Synthesis and screening of 3-MA derivatives for autophagy inhibitors.  Autophagy. 2013 Apr 1;9(4):595-603.

2. Yueguang Rong, Mei Liu, Liang Ma, Wanqing Du, Hanshuo Zhang, Yuan Tian, Zhen Cao, Ying Li, He Ren, Chuanmao Zhang, Lin Li, She Chen, Jianzhong Xi*&Li Yu* Clathrin andphosphatidylinositol 4,5-bisphosphate regulate autophagic lysosome reformation. Nature Cell Biology, Sep;14(9):924-34

3. Cong Yi, Meisheng Ma, Leili Ran, Jingxiang Zheng, Jingjing Tong, Jing Zhu, Chengying Ma, YufenSun, ShaojinZhang, Wenzhi Feng, Liyuan Zhu, Yan Le, Xingqi Gong, Xianghua Yan, Bing Hong, Fen-Jun Jiang, Zhiping Xie, Di Miao,Haiteng Deng & Li Yu1* Function and molecular mechanism of acetylation in autophagy regulation. 2012 Apr 27, 474-477, Science.

4. Huang W, Choi W, Hu W, Mi N, Guo Q, Ma M, Liu M, Tian Y, Lu P, Wang FL, Deng H, Liu L, Gao N, Yu L*, Shi Y*. Crystal structure and biochemical analyses reveal Beclin 1 as a novel membrane binding protein. Cell Res. 2012 Feb 7

5. Ma XWu YJin STian YZhang XZhao YYu L*, Liang XJ*. Gold nanoparticles induce autophagosome accumulation through size-dependent nanoparticle uptake and lysosome impairment. ACS Nano. 2011 Nov 22;5(11):8629-39. Epub 2011 Oct 11.

6. Yueguang Rong , Christina K. McPhee, Shuangshen Deng , Lei Huang , Lilian Chen, Mei Liu, Kirsten Tracy, Eric H. Baehrecke, Li Yu* and Michael J. Lenardo, Spinster is required for autophagic lysosome reformation and mTOR reactivation following starvation. PNAS, 2011 Apr 25

7. Ye Tian, Zhipeng Li, Wanqiu Hu, Haiyan Ren, E Tian, Yu Zhao, Qun Lu, Xinxin Huang, Peiguo Yang, Xin Li, Xiaochen Wang, Attila L. Kovács, Li Yu*, and Hong Zhang*. C. elegans Screen Identifies Autophagy Genes Specific to Multicellular Organisms. Cell,   2010 Jun 11;141(6):1042-1055  

8. Li Yu, Christina K. McPhee, Lixin Zheng, Gonzalo A. Mardones, Yueguang Rong, Junya Peng, Na Mi, Ying Zhao, Zhihua Liu, Fengyi Wan, Dale W. Hailey, Viola Oorschot, Judith Klumperman, Eric H. Baehrecke, and Michael J. Lenardo*, Termination of autophagy and reformation of lysosomes regulated by mTOR. Nature,  2010 Jun 6. [Epub ahead of print] 

9. Eric C. Freundt, Li Yu*, Cynthia S. Goldsmith, Sarah Welsh, Aaron Cheng, Boyd Yount, Wei Liu, Matthew B. Frieman, Ursula J. Buchholz, Gavin R. Screaton, Jennifer Lippincott-Schwartz, Sherif R. Zaki, Xiao-Ning Xu, Ralph S. Baric, Kanta Subbarao, Michael J. Lenardo SARS-CoV ORF 3a Protein Promotes Membrane Rearrangement and Cell Death, Journal of Virology. 2010 Jan;84(2):1097-109  

10. Yu L, Alva A, Su H, Dutt P, Freundt E, Welsh S, Baehrecke EH, Lenardo MJ*. Regulation of an ATG7-beclin 1 program of autophagic cell death by caspase-8. Science. 2004 Jun 4; 304(5676):1500-2

11. Yu L, Fengyi Wan, Sudeshna Dutta, Sarah Weish, Zhihua Liu, Eric Freundt, Erich. Baehrecke, and Michael Lenardo* Autophagic programmed cell death by selective catalase degradation.PNAS. March 17,2006.

12. Yu L, Mindy C Hebert, Ying Zhang*. TGF-beta receptor-activated p 38 MAP kinase mediates Smad-independent TGF-beta response. EMBO. J 2002 Jul 15; 21(14): 3749-59

 

 

 

 

All right reserved Center For Life Sciences